Фотогалерия: Лекция "Това бидоха образи за нас"

На 30 май, събота преди Петдесетница след вечерната служба, в храма бе проведена беседа от д-р Стефка Кънчева от Православния богословски факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Темата на беседата бе  "Това бидоха образи за нас" (І Кор.10:6). Писанието в богослужението на Църквата".

Д-р Стефка Кънчева е преподавател по Стар Завет в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Автор е на монографията „За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис.52:13–53:12)" и на редица публикации.