Храм Свети Цар Борис-Михаил Покръстител

† Търсене в сайта

Успешна защита на докторската дисертация на Димитър Златев

Възлюбени братя и сестри,

С радост Ви съобщаваме, че вчера, 16 февруари, в Православния богословски факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" се проведе успешно публичната защита на докторската дисертация на нашия брат и член на църковното настоятелство при храм "Св. цар Борис-Михаил Покръстител" Димитър Златев. Темата на дисертационния труд е „Възгледът за личността в богословието на архим. Софроний Сахаров". Както е отбелязано на сайта на Православния богословски факултет, дисертацията на практика е първият опит да се изследва възгледа за личността на отец Софроний, като основополагащ принцип на неговото богословие. В нея са поставени много важни за съвременното богословие на личността въпроси и отговорите, които големия съвременен православен богослов и духовник им дава. Научен ръководител на Димитър Златев е доц. д-р Свилен Тутеков, а негови рецензенти бяха доц. д-р Мариян Стоядинов и проф. дфн Георги Каприев.
Членове на научното жури бяха доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, проф. дфн Нина Димитрова, доц. д-р Любомир Тенекеджиев и проф. дфн Георги Каприев, които гласуваха единодушно за присъждането на образователна научна степен "доктор" по Теология (Систематическо богословие) на Димитър Златев.

 (снимки: http://pbfvt.pravoslavie.bg/)

 

 

† Екклесия

† Посетете още:

Българска Православна Църква - Българска патриаршия


Сливенска света митрополия

† От Българска патриаршия:
† От Сливенска епархия: