Бог да прости архим. Августин, а нас да помилва!

Скъпи братя и сестри православни християни,

Нека по молитвеното застъпничество на вечния ходатай, Богът на любовта и милосърдието Иисус Христос, Господ да помилва душата на новопредставилия се архим. Августин, брат към братството на Троянския манастир и той да се всели със своя нетленен венец в царството на вечността. Амин!