Храм Свети Цар Борис-Михаил Покръстител

† Търсене в сайта

Обществен съвет в подкрепа на донорството

  Обществен съвет в подкрепа на донорството ще заработи в Сливен, беше решено по време на кръглата маса, организирана по инициатива на Младежки културно-просветен център „ИХТИС“ и Църковното настоятелство на храм „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ – Сливен. Членове на Съвета задължително ще бъдат теолог, психолог, медик и юрист, а в него ще вземат участие представители на всички заинтересувани организации и институции. На проведената днес кръгла маса участие взеха представители на институции, неправителствени организации, лекари и близки на трансплантирани пациенти. На дискусията бе обсъдена идеята да се сформират обществени съвети по донорство в цялата страна, да се създаде паралелен регистър на съгласните да станат донори и нуждата от законодателни промени в тази сфера. Сред обсъжданите теми бяха причините, поради които обществото не проявява достатъчно загриженост и доверие към институциите. Участниците в срещата споделиха мнение, че причината за това е недостатъчната информираност на гражданите по темата и са необходими информационни кампании и упорита работа с хората от всякакви възрасти, включително и по училища.

 

 

 

† Екклесия

† Посетете още:

Българска Православна Църква - Българска патриаршия


Сливенска света митрополия

† От Българска патриаршия:
† От Сливенска епархия: