Храм Свети Цар Борис-Михаил Покръстител

† Търсене в сайта

Русия, православната идея и Балканите, XV - XVI в

 

Лекция на тема "Русия, православната идея и Балканите, XV - XVI век" ще бъде проведена в Сливен, в зала "Май" на Община Сливен, на 3 април, петък, от 17:30 часа. Лектор е деканът на Историческия факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" проф. д-р Андрей Андреев. Организатор е Младежки културно-просветен център ИХТИС.

Проф. д-р Андрей Андреев е историк, изследовател и преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". 0т 2007 г. е декан на Историческия факултет на ВТУ. Завършил е "История" в същия университет, а по-късно е специализирал в Московски държавен университет, Руския държавен хуманитарен университет в Москва, както и в други университети в Русия и Украйна. Научните му интереси са в областта на историята на Руската православна църква, Православната и славянска идея, българо-руските отношения в периода XVII - XIX век. В Историческия факултет на Великотърновския университет преподавателската му дейност в бакалавърски и магистърски програми е насочена към областта на Историята, Археологията, Етнологията, Балканистиката, Европеистиката, История на Русия, Български език и история, а също така магистърски курс "Духовна и светска власт в православния свят" в Православния богословски факултет на ВТУ.

 

† Екклесия

† Посетете още:

Българска Православна Църква - Българска патриаршия


Сливенска света митрополия

† От Българска патриаршия:
† От Сливенска епархия: