Храм Свети Цар Борис-Михаил Покръстител

† Търсене в сайта

Девет слова за покаянието


Скъпи братя и сестри,

Тъй като от тази неделя след неделните литургии в храм "Св. цар Борис-Михаил Покръстител" ще бъдат четени и разисквани беседи, публикувани в книгата "Девет слова за покаянието", произнесени в поредни недели на Великия пост от светия наш отец и светител св. Иоан Златоуст, за тези които искат да имат целия текст или да прочетат следващата беседа книгата е публикувана в секцията "Електронни книги" на сайта на храма във формат pdf ... 

Можете да свалите книгата от следния адрес:

http://svcarboris.net/e-books/viewdownload/1-elektronni-knigi/12-devet-slova-za-pokayanieto

Включени са беседите, произнесени от св. Иоан Златоуст в неделите на Великия пост (т. е. през четиридесетте дни, предшествуващи Пасха) в някоя от годините между 388 и 398 г.

"Преди всичко "Деветте слова за покаянието" са пример за пастирското слово на св. Иоан - словото, органично ангажирано с душата на паството. Тук буквално на синтактично равнище при четенето се чувства как словото на проповедника е постоянно и напрегнато будно за всяко душевно движение на събеседниците му. В самата вътрешно-диалогична постройка на фразата се "чува" как откликват сърцата на слушателите. Св. Иоан им позволява в собственото си слово да му възразяват, да му отвръщат, да му се съпротивляват дори. Проповедта му се грижи отнапред да улови всичко това - спори с него, бори се с него, бичува го - то звучи в собственото му слово, което - поради това - е някак органично, вътрешно-двугласно. То е неговото слово и словото на грешните люде в неговото слово. Парадоксалното е в това, че в проповедта на светеца звучи и, разбира се, силно, непреоборимо звучи неговото слово, но все пак в безподобно точните му наблюдения, в призивите и присъдите се чува буквално се "чува", защото е безпощадно осветлен и съсъкът на страстта, която стрелата му улучва, и стонът на съмнението, което той смирява, и познатата ни извратливост на гордостта, чието възражение той предусеща и посреща с бич. В енергичния и пластичен словесен жест някак почти зримо се долавя и извръщането на разсеяната душа, което словото на проповедника вижда, застига и стряска, В насърченията и увещанията на проповедника се усеща освен неговата твърда вяра и убеденост също и знанието му за объркаността на внезапно себевъзчувствалото се сърце на слушателя му".

из предговора, написан от проф. Калин Янакиев

 

† Екклесия

† Посетете още:

Българска Православна Църква - Българска патриаршия


Сливенска света митрополия

† От Българска патриаршия:
† От Сливенска епархия: