Храм Свети Цар Борис-Михаил Покръстител

† Търсене в сайта

Ресурси

Начало Търсене На горе
Детайли за файл
Тълкуване на Евангелието от Матея (Беседи 1-44)

(6 гласа)

Библиотека "ТВОРЕНИЯ НА СВ. ОТЦИ" под редакция на проф. Христо Гяуров
Едно от най-хубавите творения на св. Иоан Златоуста из областта на Св. Писание на Новия Завет е неговото тълкувание на евангелието от Матея. Може даже да се каже, че това тълкувание заема първо място не само между новозаветните, но и между ветхозаветните екзегетически трудове на св. Иоан Златоуст. Проф. А. П. Лопухин го нарича „най-хубав негов екзегетически труд“.1 Така гледа на това тълкувание и проф. О. Барденхевер. Знаменитият римски папа хуманист Николай V ценял особено високо труда на св. Иоана Златоус а „Тълкувание на евангелието от Матея“. Тома Аквинат пък, според съобщението на Дионисия Картузиански, поставял авторството на това тълкувание по-високо от владението на гр.Париж. В своето тълкувание на евангелието от Матея св. Иоан Златоуст ни дава не само пълно и системно изяснение на това евангелие, в свръзка с евангелието от Марка и Лука, но и разкрива главните догматични и нравствени истини на християнството. В него той в същото време и поучава, като прониква дълбоко в човешката душа. Никой тълкувател не може да се сравни с Иоана Златоуста в умението, като се изясняваДанни

Име на файл sv_yoan_talkuvane_na_evangelieto_ot_mateya.pdf
Размер 1.69 MB
Тегления 2790
Език Български
Автор Св. Йоан Златоуст
Създаден 2013-04-07
Добавено от Храм Св. цар Борис-Михаил Покръстител
Променено на 2013-04-07
Променено от admin

Име на файл: sv_yoan_talkuvane_na_evangelieto_ot_mateya.pdf
Размер: 1.69 MB
Изтегляне


† Посетете още:

Българска Православна Църква - Българска патриаршия


Сливенска света митрополия

† От Българска патриаршия:
† От Сливенска епархия: