Храм Свети Цар Борис-Михаил Покръстител

† Търсене в сайта

Догматико-аскетични теми

Молитвата - обръщане към Бога

Автор: Димитър Златев, докторант в Богословския факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", член на Църковното настоятелство на храм "Св. цар Борис-Михаил Покръстител". Беседата е подготвена за дискусиите, част от организираната от настотелството изложба "Иконографията в светлината на Възкресението", Сливен, Пасха Господня 2014 г. (м. Април 2014).

Когато се пристъпва към темата за молитвата е необходимо винаги човек да бъде с ясното съзнание, че тази реалност е неизчерпаема, неизразима в пълнота и най-вече неподлежаща на логическо осмисляне и систематизиране. Като главна предпоставка в разбирането за християнската молитва обаче, трябва винаги да се изхожда от факта, че тя е усилие на всеки човек за беседване, за диалог, за разговор с Бога и в този смисъл предполага обръщане и то лично обръщане към Личния Бог ...

 

продължава>

 

† Екклесия

† Посетете още:

Българска Православна Църква - Българска патриаршия


Сливенска света митрополия

† От Българска патриаршия:
† От Сливенска епархия: